facebook
DDD Usługi na Facebooku

GHP i HACCP WARSZAWA

HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

jest to systematyczne podejście prewencyjne do bezpieczeństwa żywności, wykorzystywane w przemyśle spożywczym w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, ak aby kluczowe działania mogły być podjęte w celu zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożeń urzeczywistnienia ryzyka.


ETAP I:

 1. Identyfikujemy i oceniamy zagrożenia przed szkodnikami,
 2. Rozpoznajemy krytyczne punkty kontrolne w jakich pojawić się może zagrożenie celem jego zwalczenia,
 3. Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działań:
  • montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady biegające,
  • montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady latające,
  • montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych na zewnątrz,
  • założenie siatek przeciw owadom
  • montaż lamp owadobójczych,
  Dla każdego punktu kontrolnego określamy limity akceptowalne i nieakceptowalne.

ETAP II

 1. Wprowadzamy system monitoringu punktów kontrolnych:
  • wymiana preparatów deratyzacyjnych,
  • kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady latające
  • kontrola stacji deratyzacyjnych,
  • kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady biegające,
 2. Podejmujemy działania korygujące w sytuacji osiągnięcia limitów nieakceptowalnych:
  • dezynsekcja opryskowa,
  • dezynfekcja,
  • deratyzacja,
  • fumigacja,
  • zamgławianie,
  • działania higieniczne, mechaniczne, chemiczne
  GHP, HACCP - pełna dokumentacja

Zatrudniamy fachowy personel, posiadamy profesjonalny sprzęt i atestowane środki. Bogate referencje do wglądu.

Przystąpienie polski do unii europejskiej nakłada na wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności obowiązek wdrożenia i stosowania zasad systemu haccp.

powrót ^

Zakład Specjalistyczny Usługi DDD
NIP: 9510041149
ul. Przedpole, 02-421 Warszawa
tel./fax (0-22) 868 62 93 | E-mail: info@dddserwis.pl